Eskebo Hyvleri AB

Brännared 10
519 97 Öxnevalla
Tel: 0320 – 831 60
E-post: info@eskebo.se

Våra lossnings/lastningstider
Måndag–torsdag 6-21
Fredag 6-14

Från Göteborg

Kör mot Horred. I Horred kör mot Borås. 500 meter kör höger mot Kungsäter. Kör några kilometer, när vägen delar sig sväng vänster mot Öxnevalla. Det blir 50 begränsning. I korsningen ta höger mot skylt Eskebo Hyvleri. Kör ca 2 km. På vänster sida efter kraftledningarna ligger Eskebo Hyvleri AB.
Denna väg har BK2 begränsning, men på denna sträckning har vi dispens för att framföra BK1 fordon!

Från Borås

Kör mot Horred. I Sundholmen tag av vänster emot Öxnevalla. Denna väg har BK2 begränsning, för väg med dispens för BK 1 kör till Horred och följ vägbeskrivning ovan! Kör ca 4 km. Det blir 50 begränsning kör mot skylt Eskebo Hyvleri. Kör ca 2 km. På vänster sida efter kraftledningarna ligger Eskebo Hyvleri AB.

Från Halmstad

Kör mot Borås. I Horred kör höger mot Kungsäter. Kör några kilometer, när vägen delar sig sväng vänster mot Öxnevalla. Det blir 50 begränsning. I korsningen ta höger mot skylt Eskebo Hyvleri. Kör ca 2 km. På vänster sida efter kraftledningarna ligger Eskebo Hyvleri AB. Denna väg har BK2 begränsning, men på denna sträckning har vi dispens för att framföra BK1 fordon!