Om oss Våra maskiner  
 

Eskebo HyvleriEskebo Hyvleri startades 1999 genom att Jan Henriksson förvärvade en snickerilokal med innevarande maskiner. Han hade sedan tidigare god träkunskap, men hade aldrig hyvlat förr. Företaget införskaffade en riktlisthyvel och började tillverka listverk. 2002 anställdes Jans dotter Jenny i företaget. Snart hade en mindre kundkrets skapats med olika legohyvlings uppdrag.

Efterfrågan och volymen på ordrarna ökade under 2002 och till hösten samma år inköptes en hyvellinje som senare även kom att kompletteras med paketbanor och paketläggare.

Tio år efter starten byttes den lilla riktlisthyveln ut mot en stabilare maskin med mer möjligheter till specialhyvling, samtidigt upprättades nya produktions och försäljningshallar på sammanlagt 2400 m2.
Eskebo Hyvleri har i dagsläget 8 heltidsanställda medarbetare. Vår styrka ligger i att aldrig kompromissa med kvalitén samt erbjuda en flexibel produktionsplanering.

Brännared 10  |  519 97 Öxnevalla  |  Tel: 0320-831 60  |  Fax: 0320-831 61  |  E-post: info@eskebo.se